Những pha bóng sút liền 2 phát không vào gôn

Có những pha bóng dù ngay gần gôn và người đá bóng dù cố gắng hết sức và đã đá 2 quả liền nhau vẫn không thể vào gôn được, cùng điểm danh những pha bóng dưới đây.

Nguồn: youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *