Xe 12 chỗ cũ vẫn chịu thuế tiêu thụ 15%

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, mức thuế suất thuế TTĐB áp dụng cho xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ là 15%. Do vậy, xe ô tô 12 chỗ đã qua sử dụng nhập khẩu về Việt Nam cũng chịu mức thuế tiêu thụ tương tự.

Mới đây, Tổng cục Hải Quan đã nhận được văn bản từ một doanh nghiệp đề nghị phân tích cụ thể về việc xác định mức thuế nhập khẩu (NK) và thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) áp dụng cho ô tô chở khách 12 chỗ ngồi đã qua sử dụng.

Trong công văn trả lời, Tổng cục Hải quan chỉ rõ: Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe, thuộc phân nhóm 8702.10 nếu là loại động cơ đốt trong dạng piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) hoặc thuộc phân nhóm 8702.90 nếu là loại khác, việc tính thuế NK mặt hàng này sẽ căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 182/2015/TT-BTC.

Xe ô tô chở người dưới 15 chỗ (tính cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và 87.03 sẽ áp dụng mức thuế NK theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế NK xe ô tô chở người dưới 15 chỗ đã qua sử dụng, Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 01 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg (29/6/2011) và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh mức thuế NK được Bộ Tài chính ban hành.

Bên cạnh đó, theo điểm d Điều 02 của Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12: Xe ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Cách tính thuế TTĐB (Số thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB) được quy định cụ thể tại Điều 5 của Luật này.

Cũng theo quy định tại khoản 02 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2016 thì: Mức thuế suất thuế TTĐB áp dụng cho xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ là 15%.

Theo: Báo Tiền Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *