Xe biển ngoại giao hết thời hạn sẽ bị thu hồi đầu năm 2016

Những xe mang biển ngoại giao sẽ bị thu hồi (ảnh minh họa)

(baoxehoi) Theo thông tin mới nhất nhận được Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản gia hạn xử lí xe biển ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị: đối với xe biển ngoại giao, nước ngoài (viết tắt là NG, NN) do các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị của Việt Nam thuộc phạm vi quản lí của dự án đã kết thúc trước 1/1/2015, nhưng đến nay chưa có quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước khẩn trương thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước trước ngày 31/12/2015.

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản gia hạn xử lí xe mang biển NG, NN.

Quá thời hạn này mà chưa hoàn thành việc xử lí thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe. Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 192 (2013) về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Sau khi thực hiện xong thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan khẩn trương thực hiện thủ tục đổi biển số và thực hiện xử lí theo quy định, thông báo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31/1/2016.

Quá thời hạn này mà chưa hoàn thành việc xử lí thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe.

Đối với xe ôtô của các dự án kết thúc sau ngày 31/12/2015 thì thực hiện xử lí theo Nghị định số 29 (2014)và các thông tư liên quan đến qui định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lí, xử lí tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

THẾ THÀNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *