Thuế suất thuế nhập khẩu xe tải tăng mạnh từ 20/12/2015

(Baoxehoi) Theo thông tin chúng tôi nhận được thuế suất thuế nhập khẩu nhiều chủng loại xe ô tô vận tải đã chính thức tăng từ ngày hôm qua, 20/12, với mức tăng cao nhất lên tới 2,5 lần so với trước đó.

Theo Thông tư số 163/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có hiệu lực từ 20/12/2015, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 tăng mạnh so với trước.

Cụ thể, có 16 trên tổng số 19 dòng xe tải được điều chỉnh tăng:

Với xe tải thường, loại trọng tải dưới 5 tấn (mã hàng 8704.21.29, 8704.31.29 và 8704.90.91) được điều chỉnh tăng 2% lên mức 70% – mức kịch trần cam kết với WTO – do đây là chủng loại xe tải nhỏ thuộc diện quy hoạch ưu tiên phát triển.

Với xe tải trọng trên 5 tấn nhưng dưới 6 tấn, động cơ xăng (mã hàng 8704.32.29), xe tải có tải trọng trên 6 tấn nhưng dưới 10 tấn, động cơ xăng (mã hàng 8704.32.46) và xe tải có tải trọng trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn, động cơ khác (mã hàng 8704.90.92): tăng từ 50% lên 70% bằng mức trần cam kết WTO.

Với xe tải có tải trọng trên 10 tấn đến dưới 20 tấn, động cơ xăng (mã hàng 8704.32.49) và xe tải có tải trọng trên 10 tấn đến dưới 20 tấn, động cơ khác (mã hàng 8704.90.93): tăng từ 30% hiện nay lên tương ứng 45% và 70%.

Thuế nhập tăng được cho là khá chậm trễ, và cũng là cơ hội để doanh nghiệp giải phóng hàng tồn.

Xe tải trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn, động cơ diesel (mã hàng 8704.23.29); xe tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn, động cơ diesel thuộc mã hàng 8704.23.69 có thuế suất tăng từ 20% lên 25% bằng với mức trần cam kết WTO.

Với xe tải trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn, động cơ xăng (mã hàng 8704.32.69) và xe tải trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn, động cơ khác (mã hàng 8704.90.94) tăng từ 15% và 20% lên tương ứng là 25% và 35%, bằng mức cam kết WTO.

Thuế suất đối với 19 dòng thuế thuộc chủng loại xe ô tô tải thông thường kể từ 20/12/2015 như sau:

STT

Loại xe

Mã số HS

Thuế suất MFN
hiện hành (%)

Cam kết
WTO (%)

Thuế suất kể từ 20/12/2015 (%)

Ghi chú

1

Loại dưới 5 tấn

8704.21.29

68

70

70

tăng bằng mức trần CK

2

8704.31.29

68

70

70

tăng bằng mức trần CK

3

8704.90.91

68

70

70

tăng bằng mức trần CK

4

Loại trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

8704.22.29

50

50

50

Giữ nguyên vì mức thuế hiện hành bằng CK

5

8704.32.29

50

70

70

tăng bằng mức trần CK

6

8704.22.51

50

50

50

Giữ nguyên vì mức thuế hiện hành bằng CK

7

8704.32.46

50

70

70

tăng bằng mức trần CK

8

8704.90.92

50

70

70

tăng bằng mức trần CK

9

Loại trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

8704.22.59

30

30

30

Giữ nguyên vì mức thuế hiện hành bằng CK

10

8704.32.49

30

45

45

tăng bằng mức trần CK

11

8704.90.93

30

70

70

tăng bằng mức trần CK

12

Loại trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn

8704.23.29

20

25

25

tăng bằng mức trần CK

13

8704.23.69

20

25

25

tăng bằng mức trần CK

14

8704.32.69

20

35

35

tăng bằng mức trần CK

15

8704.32.89

15

25

25

tăng bằng mức trần CK

16

8704.90.94

15

25

25

tăng bằng mức trần CK

17

Loại trên 45 tấn

8704.23.89

0

25

0

giữ nguyên vì trong nước chưa sản xuất được

18

8704.32.99

0

25

0

giữ nguyên vì trong nước chưa sản xuất được

19

8704.90.99

0

25

0

giữ nguyên vì trong nước chưa sản xuất được

 

Tương tự với xe tải tự đổ, thuế suất thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc tăng từ 20% và 30% hiện hành lên 50%; từ 15% lên 25% theo bảng dưới đây:

STT

Loại xe

 

Mã số HS

Thuế suất MFN
hiện hành (%)

Cam kết
WTO (%)

Thuế suất kể từ 20/12/2015 (%)

Ghi chú

1

Loại chạy trên đường không phải đường quốc lộ

Loại dưới 5 tấn 8704.10.23

56

56

56

Giữ nguyên vì thuế suất hiện hành bằng CK

2

Loại trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn 8704.10.24

50

56

50

Giữ nguyên vì CK năm 2017 là 50%

3

Loại trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn 8704.10.25

30

56

50

Tăng bằng mức CK 2017 là 50%

4

Loại trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn 8704.10.26

20

56

50

Tăng bằng mức CK 2017 là 50%

5

Loại trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn 8704.10.27

10

10

10

Giữ nguyên vì thuế suất hiện hành bằng CK

6

Loại trên 45 tấn 8704.10.28

0

10

0

Giữ nguyên vì là tư liệu sản xuất, trong nước chưa sản xuất được

7

Loại chạy trên đường quốc lộ

Loại trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

 

8704.23.66

10

25

25

Tăng bằng mức trần cam kết WTO

8

8704.32.86

10

25

25

Tăng bằng mức trần cam kết WTO

9

Loại trên 45 tấn

8704.23.86

0

25

0

Giữ nguyên vì là tư liệu sản xuất, trong nước chưa sản xuất được

10

8704.32.98

0

25

0

Giữ nguyên vì là tư liệu sản xuất, trong nước chưa sản xuất được

Thông tư mới cũng điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu của một số dòng xe chuyên dùng, từ mức 15% hiện nay lên 20%.

Đặc biệt, không chỉ điều chỉnh tăng thuế nhập xe nguyên chiếc, Bộ Tài chính còn tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng bộ linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ

THẾ THÀNH / tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *