Điều kiện chuyển nhượng xe ngoại giao có năm sản xuất quá 5 năm

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan địa phương khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe ngoại giao trong trường hợp tại thời điểm chuyển nhượng xe có năm sản xuất quá 5 năm.

Theo đó, tại thời điểm chuyển nhượng xe ô tô, nếu Giấy chứng nhận kiểm định của xe còn hiệu lực thì không yêu cầu chủ xe phải có xác nhận còn đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu hành, chủ xe có trách nhiệm nộp một bản chụp Giấy chứng nhận kiểm định.

Trường hợp tại thời điểm chuyển nhượng xe ô tô, nếu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe đã hết hiệu lực thì chủ xe mang xe đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm định để được cấp giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Trước đó, tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 10/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (quy định về vệc tạm NK, tái XK, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam) có quy định liên quan đến điều kiện chuyển nhượng xe trong trường hợp tại thời điểm chuyển nhượng xe có năm sản xuất quá 5 năm, cụ thể là xe phải được cơ quan đăng kiểm xác nhận còn đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu hành.

Để triển khai Quyết định trên, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC. Nội dung hướng dẫn trên của Tổng cục Hải quan được thực hiện trong thời gian chờ Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC ban hành và có hiệu lực thi hành.

Theo: Báo Hải Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *