Bugatti Veyron độc nhất Việt Nam vào gara xe khó khăn như thế nào ?

Video mới nhất cho thấy quá trình vào trong Gara của chiếc siêu xe Bugatti Veyron duy nhất tại Việt Nam. Chiếc xe khá khó khăn để có thể vào được trong Gara

Video đưa siêu xe Bugatti Veyron vào trong gara khá khó khăn.

Nguồn video: XSX Automotive Photography

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *